Lees onze Polisvoorwaarden

Samengevat op slechts 3 pagina's

Helvetia Global Solutions Ltd logo

InsureMyTesla

Polisvoorwaarden

We hebben onze Algemene Voorwaarden in 2 versies opgedeeld:

1

De korte versie

Hieronder vindt u een eenvoudige samenvatting van wat InsureMyTesla te bieden heeft.

Wie is gedekt?

De polishouder, de hoofdbestuurder of de bijkomende bestuurder(s).

Elke verwijzing op de website naar "u" of "uw" verwijst naar ten minste één van de hierboven genoemde personen.

Welke auto's kunnen worden gedekt?

InsureMyTesla dekt alleen de volgende door Tesla geproduceerde modellen:

  • Model S
  • Model 3
  • Model X
  • Model Y

Elke vermelding van de term "auto" in de verzekeringspolis verwijst naar één van de hierboven opgesomde modellen.

Looptijd van de verzekeringspolis?

De verzekering wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, met als ingangsdatum degene die u hebt opgegeven in uw aanvraag tot verzekering.

Tot welk(e) bedrag(en) bent u verzekerd?

De auto is verzekerd voor zijn werkelijke waarde of vervangingswaarde, afhankelijk van het door u gekozen InsureMyTesla-plan (Essential, Preferred of Complete).

Het plafond voor de individuele compensatie varieert ook naargelang het door u gekozen InsureMyTesla-plan (Essential, Preferred of Complete).

Waartegen dekt deze polis u?

Wij dekken de Wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen voor lichamelijk letsel en/of materiële schade aan anderen veroorzaakt door uw Tesla.

Afhankelijk van het plan dat u kiest, kan de polis ook bijkomende waarborgen omvatten.

Schade aan uw Tesla als gevolg van een Ongeval, of als gevolg van Brand, Diefstal, Ruitschade, Natuurkracht en Aanrijding met dieren, evenals dekking van de Batterij en Sleutelvervanging, zijn gedekt, ongeacht het gekozen plan.

Sommige waarborgen zoals Oplaadapparatuur, Glass Cover Plus en Bandenschade zijn afhankelijk van het gekozen plan.

In de Polisvoorwaarden staat verder  ook gedetailleerd wat niet is verzekerd of beperkt.

2

Waar bent u gedekt?

In elk land waarvoor dekking wordt verleend volgens uw internationaal verzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart).

De volledige versie

3
Vraag een offerte aan