Verzekerd door
en beheerd door

Ontworpen voor uw Tesla

Verrijk uw ervaring als eigenaar met
een volledige verzekering.

Voordelen

Casco Verzekering
Een maand gratis
Tesla Oplaadapparatuur
Tot € 5.000
Inbegrepen in Preferred en Complete
Batterij Dekking
Vervanging door een nieuwe batterij
gedurende de eerste 24 maanden
Vergoeding bij Total Loss
100% terugbetaling tot 24 maanden in geval van total loss
Inbegrepen in Preferred en Complete
Glass Cover Plus
Alle glazen onderdelen van uw Tesla
Inbegrepen in Preferred en Complete
WA
Geen eigen risico
SOS Telefonische Pechhulp
Inbegrepen in Preferred en Complete
Bandenschade
Tot € 600 per band
Inbegrepen in Complete
Sleutel Vervangen
Tot € 300

Wat is van dekking uitgesloten?

De Polisvoorwaarden bevatten het volledige overzicht van de uitsluitingen. Hier alvast een paar voorbeelden:

 • Bij WA: lichamelijk letsel aan de bestuurder en schade aan zijn spullen, schade aan de verzekerde auto en molest.
 • Bij Casco: schade door gebrek aan onderhoud van de auto en schade door vervoerde voorwerpen.
 • Bij Diefstal: de diefstal gepleegd met een verloren sleutel of sleutel die op het voertuig is achtergelaten en diefstal gepleegd door familie of personeel van de verzekeringnemer of een verzekerde.
 • Bij Pech: dienstverleningen die niet door ons werden geregeld of zonder onze toestemming werden uitgevoerd.
 • In alle dekkingen, behalve WA: schade door een opzettelijke daad van de verzekerde, zware nalatigheid van de verzekerde (zoals dronkenschap), een snelheids- of vaardigheidswedstrijd, de auto voldoet niet aan de technische controle en schadegevallen veroorzaakt door Bijkomende Bestuurders (jonger dan 25 jaar en die ten minste 24 dagen per jaar de auto besturen zijn uitgesloten als ze niet in de polis zijn vermeld).

Vragen? Contacteer ons via contactformulier of via +31 800 020 03 62

Welke modellen worden gedekt?

We dekken elk Model S, Model 3, Model X en Model Y.

Wat is de WA?

WA (wettelijke aansprakelijkheid) is een verplichte dekking voor auto's. Het dekt lichamelijk letsel aan anderen of schade aan hun spullen door het gebruik van de verzekerde auto.

Wat is de Casco Verzekering?

Casco Verzekering is de dekking van materiële schade aan de verzekerde auto:

 • Brand & explosie
 • Diefstal
 • Ruitschade
 • Natuurrampen
 • Aanrijdingen met dieren
 • Materiële schade aan de auto na een ongeval ten gevolge van een botsing, een val, kanteling, aanrijding en inclusief vandalisme.

Wat zijn de uitbreidingen van InsureMyTesla?

De InsureMyTesla-uitbreidingen zijn optionele dekkingen die de verzekeringnemer kan onderschrijven afhankelijk van het gekozen plan:

“Essential” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen

“Preferred” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen
 • Vergoeding tegen vervangingswaarden voor de eerste 12 maanden
 • Glass Cover Plus
 • Dekking voor Tesla oplaadapparatuur
 • (Pech)Hulpverlening

“Complete” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen
 • Vergoeding tegen vervangingswaarden voor de eerste 24 maanden
 • Glass Cover Plus
 • Dekking voor Tesla oplaadapparatuur
 • Dekking voor bandenschade
 • (Pech)Hulpverlening

Waar bent u gedekt?

Voor de WA, (Beperkt) Casco en (Pech)hulpverlening
In alle landen waar volgens het internationaal geldig verzekeringsbewijs de dekking wordt verleend (voorheen de Groene Kaart).

Hoe kunt u uw polis opzeggen?

 • In ieder geval kan u de polis zonder kosten herroepen via het herroepingsformulier binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de Polisvoorwaarden en het Polisblad. De herroeping gaat onmiddellijk in na de kennisgeving ervan.

Wat zijn de eigen risico?

U kunt alle aftrekposten per dekking, afhankelijk van het plan en voertuig hier vinden.

Aanvaardingscriteria

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen?

Bij acceptatie van auto aansprakelijkheidsverzekeringen wordt het risico aanvaard (of geweigerd) op basis van de volgende criteria, of, in voorkomend geval, een combinatie daarvan:

 • De leeftijd van de verzekeringnemer of van de bijkomende bestuurder(s).
  Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische bevinding dat leeftijd een invloed heeft op de frequentie en de ernst van ongevallen.
 • Het land waar de verzekeringnemer zijn woonplaats heeft of statutair gevestigd is.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische vaststelling dat de administratie van contracten en vorderingen in het buitenland duurder is.
 • Het eerdere ongevallenverleden van de verzekeringnemer en bijkomende bestuurder(s).Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat mensen met een hoog schadeverleden meer ongevallen veroorzaken dan mensen met een laag schadeverleden.
 • Het land van inschrijving van de auto.

  Voor auto's is het land van het risico het land waar de auto is ingeschreven.
 • Intrekking van het rijbewijs, dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekeringnemer of de bijkomende bestuurder(s).Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat iemand wiens rijbewijs is ingetrokken en/of tegen wie een veroordeling of onderzoek is ingesteld wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, weigering om bloed af te nemen, vluchtmisdrijf of rijden zonder geldig rijbewijs, een hogere schadefrequentie heeft.
 • Specifieke maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van het risico dat door een andere onderneming of door Helvetia Global Solutions Ltd wordt genomen.De toepassing van dit criterium is gebaseerd op de statistische vaststelling dat een persoon die door een andere onderneming of door Helvetia Global Solutions Ltd aan specifieke risicokwaliteitsmaatregelen (bv. beëindiging van de aansprakelijkheidsdekking) onderworpen is geweest, een hogere schadefrequentie heeft.
 • Wettelijke en reglementaire vereisten.
  Zowel bij de onderschrijving van de overeenkomst als tijdens de looptijd ervan moeten de bestuurder en de auto voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten om te mogen rijden in gebieden waar een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.
 • Commercieel gebruik van de auto voor het vervoer van passagiers of commerciële verhuur.
  Er wordt geen verzekeringsdekking geboden voor auto's die worden gebruikt voor commercieel personenvervoer (bv. taxi, UBER, enz.) of commerciële verhuur.
 • Diplomatieke auto's.
  Er is geen verzekeringsdekking voor diplomatieke auto's/platen.
Wat zijn de Prijsstellingscriteria?

Het tarief dat wordt toegepast op de onderschrijving van de aansprakelijkheidsverzekering voor auto's houdt rekening met de volgende criteria:

 • Het geografisch gebied op basis van het adres van de woonplaats/statutaire vestiging van de verzekeringnemer.Het gebruik van dit criterium vloeit voort uit de statistische waarneming dat inwoners van bepaalde geografische gebieden minder schuldongevallen hebben dan inwoners van andere geografische gebieden.
 • Het type auto.
  De auto moet een Tesla Model 3, Model S, Model X of Model Y zijn.
 • De leeftijd van de verzekeringnemer of de bijkomende bestuurder(s).Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat leeftijd van invloed is op de frequentie en de ernst van ongevallen.
 • Aantal kilometers per jaar.Auto's die veel kilometers per jaar afleggen, brengen meer tijd op de weg door en hebben daarom statistisch gezien een hoger risico op een ongeval. Het aantal kilometers per jaar beïnvloedt de premie.
 • Het eerdere ongevallenverleden van de verzekeringnemer, en de bijkomende bestuurder(s).Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat mensen met een hoog schadeverleden meer ongevallen veroorzaken dan mensen met een laag schadeverleden.
Wat zijn de criteria voor het bepalen van de omvang van de dekking?

De leeftijd van de auto op het ogenblik van de inschrijving beïnvloedt de volgende dekkingen:

 • Batterij dekking

Wanneer de verzekerde auto minder dan 2 jaar oud is, te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling, wordt de hoogspanningsbatterij vervangen door een nieuwe hoogspanningsbatterij van dezelfde grootte. Indien een vergoeding wordt gevraagd in plaats van een vervanging, neemt de verzekeraar de beschadigde hoogspanningsbatterij in bezit en wordt de vergoeding berekend op basis van de waarde van een nieuwe hoogspanningsbatterij op het ogenblik van de gebeurtenis en van dezelfde grootte als waarmee de verzekerde auto oorspronkelijk werd afgeleverd.

Indien vervanging is vereist en de verzekerde auto ouder is dan 2 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de beschadigde batterij te vervangen door een hoogspanningsbatterij van dezelfde grootte die is opgeknapt door Tesla of een door Tesla erkende derde partij.
Indien een vergoeding wordt gevraagd in plaats van een vervanging, zal de verzekeraar de beschadigde hoogspanningsbatterij in bezit nemen en zal de vergoeding worden berekend op basis van de waarde van een door Tesla gereviseerde hoogspanningsbatterij op het moment van voorval en van dezelfde grootte als waarmee de verzekerde auto oorspronkelijk werd afgeleverd.

 • Vergoeding tegen vervangingswaarde

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in het Polisblad het "Essential" Plan is:

In geval van total loss ontvangt u de werkelijke waarde van de verzekerde auto.

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in het Polisblad het "Preferred" Plan is:

In geval van een tweedehands auto, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van de auto is, of wanneer de auto vóór het afsluiten van deze verzekering elders zou zijn verzekerd, wordt de schadevergoeding tegen vervangingswaarde slechts verworven voor de resterende periode tussen de datum van eerste inschrijving en het einde van de periode van 1 jaar na die eerste inschrijving.

Als de auto meer dan 1 jaar oud is, wordt de schadevergoeding uitgekeerd volgens de bepalingen vanaf het tweede jaar, d.w.z. dat de schadevergoeding wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de verzekerde auto..

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in het Polisblad het "Complete" Plan is:

In geval van een tweedehands auto, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van de auto is, of wanneer de auto vóór het afsluiten van deze verzekering elders zou zijn verzekerd, wordt de schadevergoeding tegen vervangingswaarde slechts verworven voor de resterende periode tussen de datum van eerste inschrijving en het einde van de periode van 2 jaar na die eerste inschrijving.

Als de auto meer dan 2 jaar oud is, wordt de schadevergoeding uitgekeerd volgens de bepalingen vanaf het derde jaar, d.w.z. dat de schadevergoeding wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van de verzekerde auto..

Nuttige Links

Wettelijke vermeldingen

Betaal veilig met

English   |   Français   |   Nederlands

Contacteer ons   |   Over Qover    |   Klachten    |   Cookie instellingen

QOVER nv | Handelsstraat, 31 - 1000 Brussel - België | RPM : BE0650.939.878 – FSMA : 0650.939.878 Privacybeleid | Assurmifid | Wettelijke bepalingen | Over Qover

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene polisvoorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.
© 2021 Qover nv. Alle rechten voorbehouden.