Clé connectée noire Tesla

Onderschrijvingsregels

Er moeten een aantal voorwaarden worden voldaan om in aanmerking te komen om InsureMyTesla te onderschrijven
Man die in een zwarte Tesla rijdt

DE VERZEKERDEN

Regels betreffende de verzekeringnemer

 • Leeftijd: minstens 18 jaar oud.
 • Verblijfplaats: hoofdverblijfplaats in België.
 • Rijbewijs: geldig rijbewijs in België.
 • Verzwarende  factoren:
  • Aantal ongevallen in fout.
  • Eerdere intrekking van het rijbewijs of bewijs van rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
  • Eerdere opzegging van de polis door een verzekeraar.

Regels betreffende de hoofdbestuurder of de bijkomende bestuurder 

 • Leeftijd: minstens 18 jaar oud.
 • Verblijfplaats: hoofdverblijfplaats in België.
 • Rijbewijs: geldig rijbewijs in België.
 • Vezwarende factoren:
  • Aantal ongevallen in fout.

HET VOERTUIG

 • Het land van registratie van uw Tesla moet hetzelfde zijn als het land waar de dekking wordt verleend. 
 • Commercieel gebruik is niet toegestaan. Tesla’s die worden gebruikt voor commercieel personenvervoer (bv. taxi/Uber) of commerciële verhuur worden niet gedekt.
 • Er is geen verzekeringsdekking voor diplomatieke voertuigen/platen.
 • Uw te verzekeren Tesla moet een Model S, Model 3, Model X of Model Y zijn.
 • De verzekerde Tesla mag het aantal kilometers overschrijden dat bij de onderschrijving van de verzekering is opgegeven en tijdens de verzekerde periode is gereden, maar de premie zal overeenkomstig worden aangepast.
 • Uw Tesla moet voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten voor het rijden in gebieden waar een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.
Tesla Model 3 blauw geparkeerd
Vraag een offerte aan