Verzekerd door
en beheerd door

Ontworpen voor Uw Tesla

Verrijk uw ervaring als eigenaar met
een allesomvattende verzekering.

Voordelen

Multirisico Verzekering (Omnium)
Een maand gratis
Tesla Oplaadapparatuur
Tot € 5 000
Inbegrepen in Preferred en Complete
Batterij Dekking
Vervanging door een nieuwe batterij
gedurende de eerste 24 maanden
Vergoeding Tegen Vervangingswaarden
100% terugbetaling tot 24 maanden in geval van totaal verlies
Inbegrepen in Preferred en Complete
Glass Cover Plus
Alle delen van glas aan uw Tesla
Inbegrepen in Preferred en Complete
Burgerlijke Aansprakelijkheid
Geen vrijstelling
SOS Telefonische Assistentie
Inbegrepen in Preferred en Complete
Bandenschade
Tot € 600
Inbegrepen in Complete
Sleutel Vervangen
Tot € 300
See More

Uitsluitingen

De volledige lijst van uitsluitingen is beschikbaar in de Algemene Voorwaarden. Uitsluitingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Bij BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid): lichamelijk letsel van de verantwoordelijke bestuurder en schade aan het verzekerde voertuig.
 • Bij Materiële Schade: schade als gevolg van gebrek aan onderhoud van het voertuig, schade aan vervoerde voorwerpen.
 • Bij Diefstal: de diefstal gepleegd met een verloren sleutel of sleutel die op het voertuig is achtergelaten en diefstal gepleegd door familie of personeel van de verzekeringnemer of een verzekerde.
 • Bij Bijstand: dienstverleningen die niet door ons geregeld werden of zonder onze toestemming gedaan werden.
 • In andere waarborgen behalve BA en Bijstand: schade als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde, zware nalatigheid van de verzekerde (zoals dronkenschap), een snelheids- of vaardigheidswedstrijd, het niet voldoen van het voertuig aan de technische controle.

Vragen? Contacteer ons via email of via +32 2 588 25 50

Welke modellen worden gedekt?

We dekken elk Model S, Model 3, Model X en Model Y.

Wat is de Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen?

Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen is een verplichte dekking voor motorrijtuigen.
Wij dekken de lichamelijke letsels en/of materiële schade veroorzaakt aan derden bij een ongeval veroorzaakt door het verzekerde voertuig.

Wat is de Multirisico Verzekering (Omnium)?

Multirisico Verzekering is de dekking van materiële schade aan het verzekerde voertuig:

 • Brand & explosie
 • Diefstal
 • Glasbreuk
 • Natuurrampen
 • Aanrijdingen met dieren
 • Materiële schade aan het voertuig na een ongeval ten gevolge van een botsing, een val, kanteling, aanrijding en inclusief vandalisme.

Wat zijn de uitbreidingen van InsureMyTesla?

De uitbreidingen van InsureMyTesla zijn bijkomende waarborgen die aan de verzekeringnemer worden gegeven volgens het gekozen plan om zijn voertuig te verzekeren:

“Essential” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen

“Preferred” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen
 • Vergoeding tegen vervangingswaarden voor de eerste 12 maanden
 • Glass Cover Plus
 • Dekking voor Tesla oplaadapparatuur
 • Assistentie

“Complete” Plan:

 • Batterij dekking
 • Sleutel vervangen
 • Vergoeding tegen vervangingswaarden voor de eerste 24 maanden
 • Glass Cover Plus ;
 • Dekking voor Tesla oplaadapparatuur
 • Dekking voor bandenschade
 • Assistentie

Waar ben ik gedekt?

Voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid en Multirisico Verzekering (Omnium)
In alle landen waarvoor volgens het verzekeringscertificaat de waarborg wordt verleend.

Voor de Assistentie
Andorra, Duitsland, Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk (inclusief Monaco), Gibraltar, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, Luxemburg, Republiek Noord-Macedonië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Zweden, Zwitserland, Servië, Montenegro, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden en de Balearen), Turkije, Hongarije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland

Kan ik mijn verzekering opzeggen?

 • U kunt het verzekeringscontract op de hoofdvervaldag opzeggen. Hiervoor moet u ons ten minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag schriftelijk op de hoogte brengen.
 • U kunt het verzekeringscontract opzeggen als wij het tarief of de algemene voorwaarden wijzigen.
 • Na een claim heeft u een maand de tijd om het contract op te zeggen vanaf de datum van betaling of weigering van de vergoeding. De polis verstrijkt na verloop van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.
 • U kunt het contract binnen 14 dagen na ontvangst van de bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden zonder redenen, opzeggen.

Aanvaardingscriteria

Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen?

Bij de acceptatie van aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorrijtuigen wordt het risico aanvaard (of geweigerd) op basis van de volgende criteria of, in voorkomend geval, een combinatie daarvan:

 • De leeftijd van de verzekeringnemer, de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder.
  Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische bevinding dat leeftijd een invloed heeft op de frequentie en de ernst van ongevallen.
 • Het land waar de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer en/of de hoofdbestuurder zich bevindt.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische vaststelling dat de administratie van contracten en vorderingen in het buitenland duurder is.
 • Het eerdere ongevallenverleden van de verzekeringnemer, de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat mensen met een hoog schadeverleden meer ongevallen veroorzaken dan mensen met een laag schadeverleden.
 • Het land van registratie van het voertuig.
  Voor motorvoertuigen is het land van risico het land waar het voertuig is geregistreerd.
 • Intrekking van het rijbewijs, dronkenschap of alcoholintoxicatie van de verzekeringnemer of de hoofdbestuurder.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat iemand wiens rijbewijs is ingetrokken en/of tegen wie een veroordeling of onderzoek is ingesteld wegens dronkenschap of alcoholintoxicatie, weigering om bloed af te nemen, vluchtmisdrijf of rijden zonder geldig rijbewijs, een hogere schadefrequentie heeft.
 • Specifieke maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van het risico dat door een andere onderneming of door Helvetia Global Solutions Ltd wordt genomen.De toepassing van dit criterium is gebaseerd op de statistische vaststelling dat een persoon die door een andere onderneming of door Helvetia Global Solutions Ltd aan specifieke risicokwaliteitsmaatregelen (bv. beëindiging van de aansprakelijkheidsdekking) onderworpen is geweest, een hogere schadefrequentie heeft.
 • Wettelijke en reglementaire vereisten.
  Zowel bij de aankoop als tijdens de looptijd van het contract moeten de bestuurder en het voertuig voldoen aan alle wettelijke en reglementaire vereisten om te mogen rijden in gebieden waar een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is.
 • Commercieel gebruik van het voertuig voor het vervoer van passagiers of commerciële verhuur.

  Er wordt geen verzekeringsdekking geboden voor voertuigen die worden gebruikt voor commercieel personenvervoer (bv. taxi, UBER, enz.) of commerciële verhuur.
 • Diplomatieke voertuigen.
  Er is geen verzekeringsdekking voor diplomatieke auto's/platen.
Wat zijn de Prijsstellingscriteria?

Het tarief dat wordt toegepast op het abonnement van de aansprakelijkheidsverzekering voor auto's houdt rekening met de volgende criteria:

 • Het geografisch gebied op basis van het adres van de hoofdverblijfplaats van de verzekeringnemer.Het gebruik van dit criterium vloeit voort uit de statistische waarneming dat inwoners van bepaalde geografische gebieden minder schuldongevallen hebben dan inwoners van andere geografische gebieden.
 • Het type voertuig.
  Het voertuig moet een Tesla Model 3, Model S, Model X of Model Y zijn.
 • De leeftijd van de verzekeringnemer, de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat leeftijd van invloed is op de frequentie en de ernst van ongevallen.
 • Aantal kilometers per jaar.Voertuigen die veel kilometers per jaar afleggen, brengen meer tijd op de weg door en hebben daarom statistisch gezien een hoger risico op een ongeval. Het aantal kilometers per jaar beïnvloedt de premie.
 • Het eerdere ongevallenverleden van de verzekeringnemer, de hoofdbestuurder of de gebruikelijke bestuurder.Het gebruik van dit criterium is gebaseerd op de statistische waarneming dat mensen met een hoog schadeverleden meer ongevallen veroorzaken dan mensen met een laag schadeverleden.
Wat zijn de criteria voor het bepalen van de omvang van de garantie?

De leeftijd van het voertuig op het ogenblik van de inschrijving beïnvloedt de volgende garanties:

 • Batterij dekking

Wanneer het verzekerde motorrijtuig minder dan 2 jaar oud is, te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling, wordt de hoogspanningsbatterij vervangen door een nieuwe hoogspanningsbatterij van dezelfde grootte. Indien een vergoeding wordt gevraagd in plaats van een vervanging, neemt de verzekeraar de beschadigde hoogspanningsbatterij in bezit en wordt de vergoeding berekend op basis van de waarde van een nieuwe hoogspanningsbatterij op het ogenblik van de gebeurtenis en van dezelfde grootte als waarmee het verzekerde motorrijtuig oorspronkelijk werd afgeleverd.

Indien vervanging is vereist en het verzekerde motorrijtuig ouder is dan 2 jaar te rekenen vanaf de datum van eerste inverkeerstelling, behoudt de verzekeraar zich het recht voor om de beschadigde batterij te vervangen door een hoogspanningsbatterij van dezelfde grootte die is opgeknapt door Tesla of een door Tesla erkende derde partij.
Indien een vergoeding wordt gevraagd in plaats van een vervanging, zal de verzekeraar de beschadigde hoogspanningsbatterij in bezit nemen en zal de vergoeding worden berekend op basis van de waarde van een door Tesla gereviseerde hoogspanningsbatterij op het moment van voorval en van dezelfde grootte als waarmee het verzekerde motorrijtuig oorspronkelijk werd afgeleverd.

 • Vergoeding tegen vervangingswaarde

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in de Bijzondere Voorwaarden het "Essential" Plan is:

In geval van totaal verlies ontvangt u de werkelijke waarde van het verzekerde motorrijtuig.

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in de Bijzondere Voorwaarden het "Preferred" Plan is:

In geval van een tweedehands voertuig, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van het voertuig is, of wanneer het voertuig vóór het afsluiten van deze verzekering elders zou zijn verzekerd, wordt de schadevergoeding tegen vervangingswaarde slechts verworven voor de resterende periode tussen de datum van eerste inschrijving en het einde van de periode van 1 jaar na die eerste inschrijving.

Als het motorrijtuig meer dan 1 jaar oud is, wordt de schadevergoeding uitgekeerd volgens de bepalingen vanaf het tweede jaar, d.w.z. dat de schadevergoeding wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van het verzekerde motorrijtuig.

Indien het Plan gekozen door de verzekeringnemer en vermeld in de Bijzondere Voorwaarden het "Complete" Plan is:

In geval van een tweedehands voertuig, d.w.z. wanneer de verzekeringnemer niet de eerste eigenaar van het voertuig is, of wanneer het voertuig vóór het afsluiten van deze verzekering elders zou zijn verzekerd, wordt de schadevergoeding tegen vervangingswaarde slechts verworven voor de resterende periode tussen de datum van eerste inschrijving en het einde van de periode van 2 jaar na die eerste inschrijving.

Als het voertuig meer dan 2 jaar oud is, wordt de schadevergoeding uitgekeerd volgens de bepalingen vanaf het derde jaar, d.w.z. dat de schadevergoeding wordt berekend op basis van de werkelijke waarde van het verzekerde motorrijtuig.

Nuttige Documenten

Wettelijke vermeldingen

Betaal veilig met

English   |   Français   |   Nederlands

Contacteer ons   |   Over Qover    |   Klachten    |   Cookie instellingen

QOVER N.V. | Handelsstraat, 31 - 1000 Brussel - België | RPM : BE0650.939.878 – FSMA : 0650.939.878 Privacybeleid | Assurmifid | Wettelijke bepalingen | Over Qover

De informatie op deze website dient alleen ter informatie en is daarom niet bindend. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de Algemene polisvoorwaarden van onze producten volledig te lezen en besluiten zorgvuldig te overwegen.
© 2021 Qover NV. Alle rechten voorbehouden.