Femme en train d'écrire sur un ordinateur MacBook sur un bureau blanc

Hoe kunt u uw contract beëindigen?

Wij zijn ervan overtuigd dat u tevreden zal zijn met InsureMyTesla.
Als dat echter niet het geval is, kan u uw contract onder bepaalde voorwaarden opzeggen. De opzegdatum en -termijn kunnen variëren zoals hieronder beschreven.

ONDER WELKE VOORWAARDEN U UW CONTRACT KAN OPZEGGEN

U heeft net de verzekering onderschreven

U kan de verzekeringsovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de Bijzondere en Algemene Voorwaarden zonder opgaaf van reden opzeggen, waarbij de opzegging onmiddellijk van kracht zal zijn.

Het tarief of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd

U kan het contract opzeggen als wij het tarief of de Algemene Voorwaarden wijzigen.

Zodra u van de wijziging op de hoogte bent gebracht, heeft u 1 maand de tijd om het contract op te zeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat u deze heeft ingediend.

Na een claim

Nadat u een schade heeft gehad, kan u binnen 1 maand na ontvangst van de schadevergoeding uw polis opzeggen. De opzegging gaat in 3 maanden na verzending van het bericht van opzegging.

Uw contract loopt bijna af (hernieuwing op vervaldag)

U kan uw contract opzeggen voordat deze jaarlijks wordt hernieuwd, door de opzegging uiterlijk 3 maanden voor deze vervaldag in te dienen. De opzegging gaat in op uw hernieuwingsdatum.

U verkoopt uw Tesla

Als u uw Tesla verkoopt en u koopt er geen andere, dan wordt uw contract beëindigd: er is immers geen risico meer te verzekeren. Als u daarentegen wel een andere Tesla koopt, dan kan uw polis worden aangepast met dit nieuwe risico.

U moet ons in ieder geval zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de verkoop van uw Tesla. Afhankelijk van de situatie zullen de opzegdatum en de -termijn dan variëren.

De polishouder is overleden

De erfgenamen kunnen het contract opzeggen binnen 3 maanden en 40 dagen na het overlijden van de verzekeringnemer. De opzegging gaat onmiddellijk in. 

Bovendien heeft de erfgenaam aan wie het voertuig in volle eigendom wordt toegewezen, 1 maand de tijd om op te zeggen vanaf de dag van de toewijzing.

U kunt alle details nalezen in de Algemene Voorwaarden.

Terminate your contract

You need to formally notify us with a registered letter that you wish to terminate the contract. A simple email or call is not sufficient.

Vraag een offerte aan