Læs vores forsikringsbetingelser

Sammenfattet på kun 3 sider

Helvetia Global Solutions Ltd logo

InsureMyTesla

Forsikringsbetingelser

Vi har opdelt vores generelle betingelser i 2 versioner:

1

Den korte version

Her har du en simpel oversigt over, hvad InsureMyTesla tilbyder.

Hvem er dækket?

Forsikringstageren, den primære bruger eller yderligere brugere.

Med enhver henvisning på hjemmesiden til "dig", "du" eller "din" menes der mindst én af de personer, der er nævnt ovenfor.

Hvis dit køretøj ikke er en Tesla, skal du ringe til os for at tale om dine muligheder: +45 89 87 06 42

Hvilke køretøjer kan være dækket?

InsureMyTesla dækker kun følgende modeller fremstillet af Tesla:

  • Model S
  • Model 3
  • Model X
  • Model Y

Hver gang udtrykket "køretøj" nævnes i forsikringspolicen, er der tale om en af de ovenfor anførte modeller.

Forsikringsaftalens varighed ?

Forsikringen tegnes for en periode på et år og forlænges stiltiende fra år til år fra den dato, du vælger i ansøgningsskemaet.

Hvilket beløb er din bil forsikret op til?

Køretøjet er forsikret til den reelle værdi eller genanskaffelsesværdien, afhængigt af den plan, du har valgt (Basic, Essential, Preferred eller Complete).

Grænsen for de forskellige dækninger afhænger også af den valgte plan (Basic, Essential, Preferred eller Complete).

Hvad dækker denne forsikring dig mod?

Ansvarsforsikringen dækker personskade og/eller tingsskade på andre og andres ting, som er forårsaget af din Tesla.

Afhængigt af den plan, du har valgt, kan forsikringen også omfatte en række ekstra dækninger, f.eks. dækning af materielle skader på din Tesla, specifik dækning af skader på din parkerede Tesla og en assistancetjeneste.

Skader på din Tesla som følge af en ulykke eller som følge af brand, tyveri, glasskader, naturkræfter og kollision med dyr samt udskiftning af batteri og nøgle er dækket uanset den valgte plan.

Nogle dækninger som f.eks. opladningsudstyr, Glasdækning Plus og Dækskader afhænger af den valgte plan.

Dækningsundtagelser og -begrænsninger fremgår af forsikringsbetingelserne

2

Hvor er du dækket?

I ethvert land, som er dækket i henhold til dit internationale forsikringsbevis (tidligere grønt kort).

Den fulde version

3
Få et tilbud