Forsikret af
Helvetia Global Solutions Ltd logo
og administreres af

Forsikring designet til din Tesla

Få mere at vide

InsureMyTeslas højdepunkter

One month free of charge

Produktoplysninger

Basic
Essential
Preferred
Complete
Essential Preferred Complete

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more

Liability

Up to €20 million

Material damages

Lorem Ipsum

Battery Cover

Against damage

Key replacement

Up to €300

New value compensation

100% reimbursement in case of a total loss

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more.

Comprehensive insurance

Covers your Tesla against fire, theft, bris de vitres and more.

Det er nødvendigt at læse produktinformationsarket (IPID) og/eller forsikringsbetingelserne, før du køber forsikringen.

Nogle eksempler på dækningsundtagelser

Tesla motor third party liability insurance
Ansvarsforsikring

Dækkes ikke:

 • personskade på føreren;
 • materiel skade på din Tesla.
  Materielle skader på din Tesla er ikke omfattet af dækningen Ansvarsforsikring. Det er dog dækket under dækningen Kaskoforsikring, som altid er inkluderet I hver af de 3 forskellige forsikringsplaner Essential, Preferred og Complete. Se vores FAQ's for at få flere oplysninger.
Damage to your Tesla
Skader på din Tesla

Dækkes ikke:

 • skader som følge af slitage og manglende vedligeholdelse;
 • skader på genstande, der transporteres af køretøjet, eller udstyr, der er faldet af køretøjet.
Theft of a Tesla
Tyveri

Udelukket:

 • tyveri begået med din mistet bilnøgle eller en bilnøgle, der er efterladt i din Tesla;
 • tyveri begået af en af forsikringstagerens eller den forsikredes familiemedlemmer eller ansatte.
Tesla roadside assistance
Assistance

Dækkes ikke:

tjenester, der ikke er arrangeret af os eller udført uden vores samtykke.

Andre dækningsundtagelser

Den komplette liste over dækningsundtagelser findes i forsikringsbetingelserne.

Some Examples of Exclusions

Tesla motor third party liability insurance
Motor Third party Liability

Excluded:

 • bodily injury to the driver;
 • material damage to your Tesla.
  Material damage to your Tesla is not included in the cover Motor Third Party Liability. However, it is covered under the cover Comprehensive insurance, which is always included in each of the 3 plans Essential, Preferred and Complete. See our FAQ's for more information.
Damage to your Tesla
Damage to your Tesla

Excluded:

 • damage resulting from wear and tear and lack of maintenance;
 • damage to objects carried by or equipment fallen off the vehicle.
Theft of a Tesla
Theft

Excluded:

 • theft committed with your lost key or a key left behind in your Tesla;
 • theft committed by a family or staff member of the policyholder or insured person.
Tesla roadside assistance
Assistance

Excluded:

services that were not arranged by us or performed without our consent.

Other Exclusions

The complete list of exclusions is available in the General Conditions.

Nogle eksempler på udelukkelser

Personskade på føreren

Skader som følge af slitage og manglende vedligeholdelse

Skader på genstande, der transporteres af køretøjet, eller udstyr, der er faldet af køretøjet

Tesla key replacement

Tyveri begået med din mistede nøgle eller en nøgle, der er efterladt i din Tesla

Tyveri begået af en af forsikringstagerens eller forsikringstagerens familiemedlemmer eller ansatte

Assistance betaler ikke for ydelser, som ikke er arrangeret af os, eller som er udført uden vores samtykke

Andre udelukkelser

Den komplette liste over udelukkelser findes i de generelle vilkår og betingelser.

Partnerskab

Helvetia Global Solutions Ltd logo

Helvetia Global Solutions Ltd er forsikringsselskabet for InsureMyTesla-programmet i Danmark.

Helvetia Global Solutions Ltd. er en del af Helvetia Insurance, en succesfuld international forsikringskoncern med over 11.500 medarbejdere og mere end 7 millioner kunder.

Få mere at vide om Helvetia Global Solutions Ltd.

Qover er forsikringsformidler og administrator af din forsikringsaftale.

Qover er den, du skal kontakte i tilfælde af spørgsmål eller ændringer i din police

Qover er en Bruxelles-baseret Insurtech scale-up, der har rejst 35 millioner euro på mindre end 5 år.

Få mere at vide om Qover.
Få et tilbud